Смедерево, октобар 2017.
СТРАНИЦА ПОСВЕЋЕНА САВРЕМЕНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА У НАСТАВИ
МАШИНСTВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ СМЕДЕРЕВА