Смедерево, фебруар 2019.
СТРАНИЦА ПОСВЕЋЕНА САВРЕМЕНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА У НАСТАВИ
МАШИНСTВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ СМЕДЕРЕВА