СТРАНИЦА ПОСВЕЋЕНА САВРЕМЕНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА У НАСТАВИ
МАШИНСTВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ СМЕДЕРЕВА
Смедерево, фебруар 2019.