Back
Next
Видео клип са свим фазама које обухвата технолошка припрема савремене машинске обраде на CNC струговима, почевши од фазе израде технолошке документације (фазе израде  плана резања) па све до фазе припреме CNC машине и њеног пуштања у рад по написаном програму - NC коду (Youtube)
Back
Next
Back
Next
Пример урађеног плана резања
Задаци за вежбу - други блок
 
Први задаци за вежбу израде плана резања
Пример технолошког поступка обраде на конвенционалном стругу
-(Autocad 2000 документ)-
WinZIP Архива - вежба са уписаним координатама ходографа алата
Вежба - одређивање координата ходографа алата
Фазе израде технолошке документације (плана резања) - скице