МАТУРСКИ ЗАДАЦИ - ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ - ШКОЛСКА ГОДИНА 2020/2021. АУТОРИ - ПРОФЕСОРИ ВУКАШИН БРАТИЋ, ВЛАДАН БУГАРИНОВИЋ И АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ - ПРОФЕСОРИ МАШИНСТВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ СМЕДЕРЕВА