Мехатроника је савремена научно и техничка област која спаја три најважнија техничка сегмента 21. века машинство, електротехнику и информатику. Велику примену има у скоро свим областима људског живота, јер се све више исказује потреба за изградњом, али и за одржавањем савремених аутоматских техничких система који у својој структури садрже елементе микроелектронике и процесног управљања, али и механичке, хидрауличне и пнеуматске системе интегрисане у сложеније аутоматске и роботске системе.

Сви ови подсистеми морају бити  интегрисани и компјутерски
  управљани, али и израђени савременим поступцима попут компјутерски управљане обраде, 3Д штампе и осталих метода адитивне или друге обраде. За дизајнирање и рад на оваквим системима потребна су поред знања машинства и електротехнике и знања примењеног програмирања, али и знања и вештине из осталих, не мање значајних области попут компјутерског 3Д моделирања и виртуелизације модела аутоматских система уз помоћ рачунара (компјутера)...

Презентација мехатронских система
Нови кинематски модели робота
Механизам за покретање главе робота Роботизовано складиште
Сајам савремене технике у Хановеру 2018. Адитивна обрада - 3д штампа метала
Бионичка рука управљана хаптичким сензорима Робот и флексибилна ћелија Техничке школе
Ардуино мехатронски развојни систем SCADA систем - контрола саобраћаја
3Д штампач у Техничкој школи из Смедерева Кабинет за мехатронику у нашој  школи Пређи на следећу страну Мехатроника (страна 1.)