Основне геометријске конструкције 1.
-(PowerPoint документ)-

Основне геометријске конструкције 2.
-(PowerPoint документ)-